Jet-grouting

Printre metodele de consolidare a terenurilor, «jet groutingul» constituie o alternativă foarte flexibilă la metodele tradiționale utilizabile pentru consolidarea fundațiilor existente, pentru reabilitarea terenurilor destinate ca suport pentru rambleuri, pentru formarea de blocuri de fund, pentru tranșee cu funcție anti-ridicare și etanșare și pentru realizarea de ecrane impermeabile.

Caracteristicile terenurilor după tratament sunt evident în funcție de natura terenului și de cantitatea de amestec injectată pe unitate de volum.

Rezistența la comprimare la expansiunea liberă a terenurilor tratate are valori medii de 4 MPa în argile plastice și valori chiar și mai mari de 20 MPa în terenuri cu pietriș și nisip.